Japan, Chiba – Flight 001 Asia

Japan, Chiba

1800 SHISUI Premium Outlet
2-4-1 Izumi ShiSui-Cho Inba-Gun

Contact: 043.497.3211

Store hours:

Mon – Sun   11am to 6pm