Taiwan, Taichung – Flight 001 Asia

Taiwan, Taichung

Park Lane #1048, Jianxing Road                                

Contact: 886.4.2319.1001

Store hours:

Mon – Sun   11am to 10pm